ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

  • Post published:3 November 2023

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ทุนวิจัยสถาบัน
ยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณปิยะภรณ์ รุยอ่อน  โทร : 0-7428-6958   Email : Piyaporn.r@psu.ac.th