โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International Publication Pathways “ไขรหัสเส้นทางการตีพิมพ์นานาชาติ ติดตามผล รุ่น 1 และ รุ่น 2”

  • Post published:9 April 2024

🎉มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International Publication Pathways “ไขรหัสเส้นทางการตีพิมพ์นานาชาติ ติดตามผล รุ่น 1 และ รุ่น 2” 🟡จากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ยุโสบ บุญสุข

👉ลงทะเบียนสมัคร >> https://forms.office.com/r/34k0fZSDpE?origin=lprLink

🔴**กำหนดการณ์**

*👉แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567

*👉วันนี้ – วันที่ 20 เมษายน 2567 (ติดตามผล รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2) อาจารย์เข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นกับวิทยากรเป็นรายคนเพื่อเตรียมความพร้อมของบทความ ทาง Line

* 👉วันที่ 24 เมษายน 2567

– อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการส่งไฟล์ Manuscript ฉบับ Final ภายหลังจากที่เข้ารับคำปรึกษาจากวิทยากรแล้ว ให้คุณพัณณ์ชิตาทาง E-mail: phunchita.j@psu.ac.th

* 👉วันอังคารที่ 30 เมษายน – วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

– วิทยากรให้คำปรึกษาด้านการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์นานาชาติ ณ ห้อง We Work Space ชั้น 2 ห้องสมุด ม.อ.ตรัง

* ** ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องอยู่ประจำห้อง We Work Space ตลอดทั้งโครงการค่ะ

นางสาวพัณณ์ชิต จารุวัฒน์อธิก
งานวิจัยและนวัตกรรม
52394