โครงการอบรม หัวข้อ “จะตีพิมพ์งานวิจัยระดับสุดยอดทำอย่างไร” โดย Professor Dr. Chanchai Tangpong

  • Post published:26 May 2024

🎉งานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม โครงการอบรม หัวข้อ “จะตีพิมพ์งานวิจัยระดับสุดยอดทำอย่างไร”

🟡วิทยากร Professor Dr. Chanchai Tangpong

👉ลงทะเบียนสมัคร >> https://forms.office.com/r/CLL0krj7M2?origin=lprLink

🔴แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

🔴กำหนดการ

🔴 ณ ห้องประชุม MBA อาคาร 3

—————————-

นางสาวพัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก
งานวิจัยและนวัตกรรม
52394